Truyện Mới Cập Nhật
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Huyền Ảo Thiên Vu Cửu Hanh 18 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
424 50.791
Tiên Hiệp Ngũ Hành Thiên Phương Tưởng 18 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
14 381
Tiên Hiệp Thế Giới Tiên Hiệp Vô Tội 18 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
278 32.179
Dị Hiệp Bắc Tống Phong Lưu Nam Hi 18 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
394 90.899
Võng Du Toàn Chức Cao Thủ Hồ Điệp Lam 18 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
417 50.070
Tiên Hiệp Ngự Linh Thế Giới Tử Mộc Vạn Quân 18 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
42 2.243
Tiên Hiệp Kiếm Vương Triều Vô Tội 18 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
224 20.837
Chiến Tranh Bão Thép Nguyễn Khắc Nguyệt 18 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
32 187
Sáng Tác Mật Thám Phong Vân Thần Long 18 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
423 47.655
Tiên Hiệp Già Thiên Thần Đông 18 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1636 882.900
Ngôn Tình Tiệm Quan Tài Số 7 Niệm Tiểu Duệ 18 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
90 36
Ngôn Tình Liễu Dưỡng Viện Trực Bá Gian Nhất Thế Hoa Thường 18 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
60 9
Ngôn Tình Thiếp Khuynh Thành Thư Ca 18 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
236 6.073
Ngôn Tình Góc Khuất Vệ Li 18 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
11 6
Ngôn Tình Bác Sĩ Tâm Lý Tô Duy Chung Hiểu Sinh 18 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
47 13
Ngôn Tình Thiên Sư Chấp Vị Phàn Lạc 18 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
70 18
Ngôn Tình Thế Giới Nhỏ Phiêu A Hề 18 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
39 10
Võng Du Con Đường Đế Vương ( Legendary Moonlight Sculptor ) Kim Tae Hyung 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
190 16.605
Huyền Ảo Đại Chúa Tể Thiên Tàm Thổ Đậu 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
1029 566.553
Dị Hiệp Đại Đường Cuồng Sĩ Cao Nguyệt ​​ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
239 16.944
Tiên Hiệp Linh Vũ Thiên Hạ Vũ Phong 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
41 1.161
Tiên Hiệp Võ Đạo Đan Tôn Ám Ma Sư 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
982 145.613
Ngôn Tình Hôn Trộm 55 Lần Diệp Phi Dạ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
88 752
Ngôn Tình Yên Vũ Mặc Hàm Nguyên Bảo 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
121 214
Ngôn Tình Phượng Nghịch Thiên Hạ Lộ Phi 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
438 2.347
Ngôn Tình Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây Chân Huyến Lệ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
625 17.983
Ngôn Tình Gia Đình Cực Phẩm Cha Cường Hãn Con Thiên Tài Mẹ Phúc Hắc Khốc Lạp Đóa Đó 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
428 9.889
Ngôn Tình Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm Cát Tường Dạ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
151 5.070
Ngôn Tình Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng ! Mộc Tiểu Ô 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
293 4.759
Ngôn Tình Tung Hoành Dị Thế Hàn Băng 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
32 397
Võng Du Nguyên Tố Thao Khống Sư Võng Lạc Hắc Hiệp 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
59 2.624
Huyền Ảo Tuyệt Thế Vũ Thần Tịnh Vô Ngấn 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
67 5.602
Tiên Hiệp Ngược Về Minh Triều (Trở Lại Minh Triều, nguồn Tàng thư viện) Nguyệt Quan 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
259 284.354
Ngôn Tình Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn Dạ Chi Thương Lang 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
251 5.389
Ngôn Tình Ta Là... Vợ Của Ma Tôn Tiểu Langlang 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
23 26
« 12345...175 »
Page loaded in 0.069198131561279seconds | 0.20 0.24 0.29 1/285