Truyện Mới Cập Nhật
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Tiên Hiệp Đế Tôn Thạch Trư 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
2908 1.322.967
Võng Du Toàn Chức Cao Thủ Hồ Điệp Lam 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
673 114.692
Tiên Hiệp Tinh Vân Đồ Lục Truyện Đông Lâm Cửu Châu 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
83 4.710
Tiên Hiệp Ngũ Hành Thiên Phương Tưởng 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
220 18.221
Tiên Hiệp Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn) Mực Thích Lặn Nước 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
126 20.202
Tiên Hiệp Xuyên Thư Chi Tu Tiên Võ Ngân 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
18 258
Tiên Hiệp Đại La Thiên Tôn Chiến Thần Đà 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
352 74.318
Kiếm Hiệp Thiên Tống Tả Hà 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
147 10.565
Huyền Ảo Thiên Vu Cửu Hanh 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
773 191.189
Huyền Ảo Đại Chúa Tể Thiên Tàm Thổ Đậu 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
1283 727.253
Huyền Ảo Thần Ma Thiên Tôn Cửu Đương Gia 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
1123 653.038
Tiên Hiệp Huyền Giới Chi Môn Vong Ngữ 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
322 48.483
Võng Du Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần Thiên Vận Lão Miêu 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
24 396
Tiên Hiệp Linh Vũ Thiên Hạ Vũ Phong 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
143 19.281
Huyền Ảo Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ Bát Lưỡng Thiêu Đao ... 3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
161 19.502
Huyền Ảo Thiên Huyền Địa Hoàng Cổ Cổ 3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
124 5.663
Võng Du Con Đường Đế Vương ( Legendary Moonlight Sculptor ) Kim Tae Hyung 3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
262 26.385
Ngôn Tình Ngự Linh Sư Thiên Tài Tiêu Tương Túy Vũ 3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
81 2.792
Khoa Huyễn Trọng Khải Mạt Thế Cổ Hi 4 ngày trước
Lăng Độ Vũ
164 14.812
Đô Thị Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử Tặc Mi Thử Nhãn 4 ngày trước
Lăng Độ Vũ
251 87.237
Võng Du Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Na Thì Yên Hoa 4 ngày trước
Lăng Độ Vũ
285 34.854
Võng Du Nguyên Tố Thao Khống Sư Võng Lạc Hắc Hiệp 4 ngày trước
Lăng Độ Vũ
119 10.771
Huyền Ảo Đan Khí Thần Tôn Độc Cô Nhất Lang 5 ngày trước
Lăng Độ Vũ
35 3.944
Tiên Hiệp Kiếm Vương Triều Vô Tội 5 ngày trước
Lăng Độ Vũ
329 46.863
Huyền Ảo Quỷ Hô Bắt Quỷ Ba Ngày Ngủ Hai 5 ngày trước
Lăng Độ Vũ
281 78.907
Tiên Hiệp Thế Giới Tiên Hiệp Vô Tội 6 ngày trước
Lăng Độ Vũ
416 91.443
Khoa Huyễn Mạo Bài Đại Anh Hùng Thất Thập Nhị Biên 1 tuần trước
Lăng Độ Vũ
633 439.050
Huyền Ảo Tử Vong Khai Đoan Zhttty 1 tuần trước
Lăng Độ Vũ
138 13.909
Tiên Hiệp Ngạo Thế Huyền Linh Sư Sênh Ca Như Mộng 1 tuần trước
Lăng Độ Vũ
10 190
Dị Hiệp Bắt Ma Đặc Công Tạo Bạch (Xà Bông) 1 tuần trước
Lăng Độ Vũ
190 13.839
Võng Du Vô Địch Hắc Thương Biên Thành Lãng Tử 1 tuần trước
Lăng Độ Vũ
314 196.479
Tiên Hiệp Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực Phong Hành Thuỷ Vân Gian 1 tuần trước
Lăng Độ Vũ
79 2.622
Huyền Ảo Nhất Niệm Vĩnh Hằng Nhĩ Căn 1 tuần trước
Lăng Độ Vũ
132 9.505
Võng Du Tây Du Nhất Mộng Trần Sấu 1 tuần trước
Lăng Độ Vũ
92 6.098
Tiên Hiệp Lục Tiên Tiêu Đỉnh 2 tuần trước
Lăng Độ Vũ
865 182.877
« 12345...208 »
Page loaded in 0.077275037765503seconds | 0.29 0.37 0.36 2/291