Truyện Mới Cập Nhật
  Thể loại Tên truyện Tác giả Ngày gửi / Người gửi Số chương Lần xem
Huyền Ảo Đại Chúa Tể Thiên Tàm Thổ Đậu 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1283 726.534
Tiên Hiệp Đại La Thiên Tôn Chiến Thần Đà 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
351 74.034
Tiên Hiệp Tinh Vân Đồ Lục Truyện Đông Lâm Cửu Châu 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
80 4.650
Tiên Hiệp Ngũ Hành Thiên Phương Tưởng 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
215 18.004
Huyền Ảo Thần Ma Thiên Tôn Cửu Đương Gia 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
1123 652.326
Kiếm Hiệp Thiên Tống Tả Hà 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
145 10.387
Tiên Hiệp Huyền Giới Chi Môn Vong Ngữ 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
322 48.265
Tiên Hiệp Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn) Mực Thích Lặn Nước 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
122 20.084
Võng Du Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần Thiên Vận Lão Miêu 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
24 358
Tiên Hiệp Xuyên Thư Chi Tu Tiên Võ Ngân 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
17 221
Tiên Hiệp Linh Vũ Thiên Hạ Vũ Phong 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
143 19.227
Huyền Ảo Thiên Vu Cửu Hanh 15 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
771 190.504
Võng Du Toàn Chức Cao Thủ Hồ Điệp Lam 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
672 114.374
Huyền Ảo Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ Bát Lưỡng Thiêu Đao ... 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
161 19.410
Huyền Ảo Thiên Huyền Địa Hoàng Cổ Cổ 1 ngày trước
Lăng Độ Vũ
124 5.641
Võng Du Con Đường Đế Vương ( Legendary Moonlight Sculptor ) Kim Tae Hyung 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
262 26.343
Ngôn Tình Ngự Linh Sư Thiên Tài Tiêu Tương Túy Vũ 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
81 2.782
Khoa Huyễn Trọng Khải Mạt Thế Cổ Hi 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
164 14.749
Đô Thị Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử Tặc Mi Thử Nhãn 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
251 87.154
Võng Du Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Na Thì Yên Hoa 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
285 34.812
Võng Du Nguyên Tố Thao Khống Sư Võng Lạc Hắc Hiệp 2 ngày trước
Lăng Độ Vũ
119 10.700
Huyền Ảo Đan Khí Thần Tôn Độc Cô Nhất Lang 3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
35 3.916
Tiên Hiệp Kiếm Vương Triều Vô Tội 3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
329 46.791
Huyền Ảo Quỷ Hô Bắt Quỷ Ba Ngày Ngủ Hai 3 ngày trước
Lăng Độ Vũ
281 78.868
Tiên Hiệp Đế Tôn Thạch Trư 4 ngày trước
Lăng Độ Vũ
2906 1.322.057
Tiên Hiệp Thế Giới Tiên Hiệp Vô Tội 4 ngày trước
Lăng Độ Vũ
416 91.247
Khoa Huyễn Mạo Bài Đại Anh Hùng Thất Thập Nhị Biên 6 ngày trước
Lăng Độ Vũ
633 438.924
Huyền Ảo Tử Vong Khai Đoan Zhttty 6 ngày trước
Lăng Độ Vũ
138 13.889
Tiên Hiệp Ngạo Thế Huyền Linh Sư Sênh Ca Như Mộng 6 ngày trước
Lăng Độ Vũ
10 180
Dị Hiệp Bắt Ma Đặc Công Tạo Bạch (Xà Bông) 1 tuần trước
Lăng Độ Vũ
190 13.812
Võng Du Vô Địch Hắc Thương Biên Thành Lãng Tử 1 tuần trước
Lăng Độ Vũ
314 196.413
Tiên Hiệp Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực Phong Hành Thuỷ Vân Gian 1 tuần trước
Lăng Độ Vũ
79 2.608
Huyền Ảo Nhất Niệm Vĩnh Hằng Nhĩ Căn 1 tuần trước
Lăng Độ Vũ
132 9.428
Võng Du Tây Du Nhất Mộng Trần Sấu 1 tuần trước
Lăng Độ Vũ
92 6.068
Tiên Hiệp Lục Tiên Tiêu Đỉnh 2 tuần trước
Lăng Độ Vũ
865 182.505
« 12345...208 »
Page loaded in 0.077147960662842seconds | 0.18 0.20 0.24 2/265